Przejdź do treści

Terapia CBT

Zapoznaj się z terapią CBT w Centrum Psychoterapii Blisko. Technika leczenia pomaga radzić sobie z lękiem, depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi. Nasi specjaliści pomagają pacjentom zmieniać negatywne wzorce myślowe i zachowania. Dowiedz się więcej!
CBT terapia

Jak wygląda i na czym polega psychoterapia CBT?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest zmienić swoje myślenie i zachowanie, aby poczuć się lepiej? Psychoterapia CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna, otwiera przed nami fascynującą możliwość pracy nad sobą. Przynosi realne zmiany w naszym życiu. Przybliżymy Ci, na czym polega ta skuteczna i ceniona przez specjalistów metoda terapeutyczna.

Psychoterapia CBT to podejście, które skupia się na rozumieniu i modyfikacji myśli oraz zachowań, które przyczyniają się do naszych problemów psychicznych. To praktyczne narzędzie, które pomaga pacjentom radzić sobie z szerokim zakresem trudności, od lęków po zaburzenia depresyjne. Czym dokładnie charakteryzuje się CBT? Jakie korzyści może przynieść ta forma terapii? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czym jest terapia CBT?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to fascynujący obszar psychoterapii, który łączy w sobie naukowe podejście z praktycznymi narzędziami. Koncenstruje się na rozumieniu i modyfikacji negatywnych schematów myślenia i zachowania, wpływających na nasze emocje i działania.

CBT Terapia

CBT zakłada, że nabyte sposoby reagowania – myślenie, uczucia, zachowania – są wynikiem uczenia się w trakcie życia, co oznacza, że można je modyfikować lub zastępować nowymi, bardziej efektywnymi strategiami radzenia sobie. Innymi słowy, każdy ma potencjał, aby nauczyć się postrzegać siebie, świat i innych ludzi w sposób, który lepiej wspiera jego codzienne funkcjonowanie.

Terapia CBT jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz wiele innych. CBT jest określana mianem terapii krótkoterminowej, zazwyczaj trwającej od kilku do kilkunastu tygodni. Warto jednak pamiętać, że nie stanowi to sztywnej reguły. Czas trwania spotkań może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i zmian w nim zachodzących.

Warto wiedzieć!

Czy wiesz, że terapia CBT to nie tylko osobiste spotkania w gabinecie psychoterapeuty? CBT jest coraz częściej stosowana w formie online. Zdalne sesje terapeutyczne umożliwiają dostęp do terapii osobom, które z różnych przyczyn mają trudności z regularnym uczestnictwem w sesjach stacjonarnych.

Co jest celem terapii CBT?

Czasami sposób, w jaki postrzegamy świat i interpretujemy codzienność, może nie służyć naszemu samopoczuciu na płaszczyźnie psychicznej i społecznej. Jeśli jednak w życiu codziennym kierujemy się wypracowanymi schematami postępowania i wzorcami myślenia, możemy się ich wyzbyć i wypracować nowe, korzystniejsze schematy dla nas.

I to jest najważniejszy cel terapii CBT – zmiana destrukcyjnych schematów myślenia i zniekształceń poznawczych. W procesie terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta dąży do wpływania na procesy poznawcze pacjenta. Dzięki temu jest w stanie osiągnąć pozytywne zmian w jego zachowaniu i ogólnym funkcjonowaniu.

Przy jakich problemach sprawdzi się CBT terapia?

Psychoterapia CBT to jedna z najbardziej uniwersalnych, efektywnych i naukowo potwierdzonych metod leczenia szerokiego spektrum problemów psychicznych.

Jej skuteczność została udowodniona w wielu badaniach klinicznych i jest rekomendowana przez specjalistów od zdrowia psychicznego na całym świecie. Śmiało możemy powiedzieć, że to wszechstronna metoda, która może przynieść ulgę wielu osobom zmagającym się z problemami emocjonalnymi.

Przy jakich problemach sprawdzi się terapia poznawczo behawioralna?

Zaburzenia i problemy o podłożu psychicznym – psychoterapia poznawczo-behawioralna

 • Depresja – CBT jest szczególnie skuteczna w leczeniu depresji, zarówno w jej łagodnych, jak i umiarkowanych formach. Systematyczna terapia pomaga pacjentom identyfikować i zmieniać negatywne wzorce myślenia, które przyczyniają się do obniżonego nastroju i braku motywacji.
 • Zaburzenia lękowe – CBT jest również częstą metodą wyboru w leczeniu różnych zaburzeń lękowych. Należą do nich zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie, paniki, lęk uogólniony oraz zaburzenia stresu pourazowego. Udział w terapii pomaga pacjentom zarządzać swoimi lękami, a także uczy technik radzenia sobie w sytuacjach wywołujących ten stan.
 • Zaburzenia osobowości – CBT okazała się pomocna również w przypadku zaburzeń osobowości, w tym zaburzeń osobowości borderline. Uczestnictwo w sesjach terapeutycznych pomaga w rozwoju zdrowszych wzorców myślenia i zachowania. Przekłada się to na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Zaburzenia nastroju – W przypadku zaburzeń dwubiegunowych, CBT może być stosowana jako uzupełnienie farmakoterapii. Pomaga pacjentom w monitorowaniu nastroju i zapobieganiu ekstremalnym wahaniom.
 • Zaburzenia odżywiania – CBT uznawana jest za skuteczną formę leczenia różnego rodzaju zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji i bulimii. Terapia pomaga pacjentom zmienić niezdrowe przekonania na temat jedzenia i obrazu swojego ciała, zmodyfikować myśli oraz rozwijać zdrowsze nawyki w codziennej diecie.
 • Uzależnienia – W leczeniu uzależnień CBT pomaga w identyfikacji sytuacji i myśli, które prowadzą do nadużywania określonych substancji i używek, oraz w rozwijaniu strategii unikania lub radzenia sobie z pokusami. Terapia poznawczo-behawioralna bardzo często wykorzystywana jest również w leczeniu uzależnień behawioralnych (np. uzależnienia od gier komputerowych, internetu).
 • Zaburzenia snu – CBT jest skuteczna w leczeniu zaburzeń snu, w tym szczególnie bezsenności. Terapia ta pomaga pacjentom w rozwijaniu zdrowych nawyków snu i zmianie myśli, które mogą zakłócać sen.
 • Trudności w relacjach – CBT może pomóc osobom, które doświadczają trudności w relacjach społecznych, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzanie stresem – CBT ma na celu wsparcie pacjentów w identyfikacji i zmianie sposobu myślenia, który przyczynia się do odczuwania stresu, oraz w rozwijaniu efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem.

CBT u dzieci i młodzieży

CBT jest również skuteczna w leczeniu zaburzeń u dzieci i młodzieży, w tym depresji i zaburzeń lękowych, a jej efekty są porównywalne do terapii depresji u osób dorosłych. Warto również podkreślić, że terapia jest szczególnie polecana osobom, które chcą aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia i są gotowe do pracy nad sobą. Terapia poznawczo-behawioralna jest elastyczna i może być dostosowana do potrzeb różnych pacjentów, co czyni ją skuteczną w różnorodnych kontekstach klinicznych.

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to metoda terapeutyczna, która koncentruje się na rozwiązywaniu bieżących problemów pacjenta poprzez analizę i modyfikację myśli oraz zachowań, które przyczyniają się do negatywnych emocji i dysfunkcjonalnych reakcji.

Na czym polega terapia poznawczo behawioralna?

Oto kilka kluczowych cech terapii poznawczo-behawioralnej:

 • Zrozumienie i praca nad myślami – CBT pomaga identyfikować i zmieniać myśli, które niekorzystnie wpływają na emocje i zachowania.
 • Relacja terapeutyczna – Budowanie pozytywnej i empatycznej relacji między terapeutą a pacjentem jest kluczowe. Terapeuta poznawczo-behawioralny wykazuje zainteresowanie i wspiera pacjenta, utrzymując optymizm na realistycznym poziomie.
 • Współpraca i aktywny udział – Terapia podkreśla znaczenie współpracy i aktywnego uczestnictwa pacjenta, który ma wpływ na tematykę planowanych sesji i angażuje się w rozpoznawanie oraz korygowanie błędnych przekonań. Współpraca, otwartość, motywacja do udziału w sesjach terapeutycznych i wzajemny szacunek to elementy, o które powinna zadbać każda ze stron.
 • Orientacja na cele – CBT jest zorientowana na konkretne cele, które pacjent chce osiągnąć, skupiając się na rozwiązaniu określonych problemów.
 • Skupienie na teraźniejszości – Terapia koncentruje się na aktualnych trudnościach pacjenta, choć może odnosić się również do przeszłości, jeśli jest to niezbędne do zrozumienia i modyfikacji dysfunkcjonalnych przekonań.
 • Edukacja i samopomoc – CBT kładzie duży nacisk na psychoedukację, ucząc pacjentów rozumienia ich trudności i sposobów na bycie własnym terapeutą w przyszłości.
 • Ograniczenie czasowe – Terapia zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu sesji, ale w przypadku głębszych problemów może być dłuższa. Zaleca się również sesje podtrzymujące.
 • Struktura spotkań – Sesje CBT są ustrukturyzowane i składają się z kilku etapów, co pomaga w utrzymaniu porządku, płynnym przechodzeniu na wyższy poziom terapii i efektywności spotkań.
 • Wsparcie adaptacyjnych strategii – Terapia wspiera rozwijanie przez pacjentów adaptacyjnych i realistycznych strategii radzenia sobie z trudnościami, co przekłada się na poprawę samopoczucia i zmniejszenie stresu.

Terapia poznawczo-behawioralna często obejmuje zadania domowe, które pacjent wykonuje między sesjami. Takie działania dodatkowe pomagają w utrwalaniu nowych umiejętności i strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Czym CBT terapia różni się od innych nurtów?

Terapia poznawczo-behawioralna różni się od innych nurtów terapeutycznych w kilku kluczowych aspektach.

 • Skoncentrowanie na myślach i zachowaniach – CBT skupia się na zrozumieniu, analizie i zmianie myśli oraz zachowań w teraźniejszości. Inne terapie mogą bardziej skupiać się i pracować nad emocjami, przeszłością lub relacjami.
 • Krótszy okres terapii – CBT jest często z powodzeniem stosowana jako terapia krótkoterminowa. Pacjenci uczestniczą w sesjach przez kilka miesięcy, podczas gdy inne terapie mogą trwać znacznie dłużej.
 • Struktura i techniki – CBT wykorzystuje konkretne techniki, takie jak identyfikacja myśli automatycznych, eksperymenty behawioralne i trening umiejętności.
 • Badanie dowodów: CBT opiera się na badaniach i wiarygodnych dowodach naukowych. Inne terapie mogą mieć bardziej subiektywny charakter.
 • Zorientowanie na teraźniejszość: CBT skupia się na teraźniejszości i praktycznych rozwiązaniach. Niektóre terapie bardziej analizują przeszłość lub skupiają się na rozwoju samoświadomości.

Jak długo będzie trwała terapia CBT?

Długość terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb i problemów pacjenta. Zazwyczaj psychoterapia CBT trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od specyfiki i złożoności problemów, z którymi pacjent się zgłasza. Standardowo sesje terapii CBT odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każda sesja trwa około 50 minut

Terapia behawioralno-poznawcza w Centrum Psychoterapii Blisko

Odkryj nową ścieżkę do zdrowia psychicznego w Centrum Psychoterapii Blisko, gdzie specjaliści z dziedziny psychoterapii poznawczo-behawioralnej pomagają odnaleźć równowagę i spokój wewnętrzny. W Bisko bez obaw możesz podzielić się swoimi problemami i pracować nad nimi w atmosferze pełnego zrozumienia, a także akceptacji.

terapia w Centrum Psychoterapii Blisko

Stosujemy sprawdzone metody terapeutyczne, które skutecznie wspierają naszych pacjentów w przezwyciężaniu zaburzeń lękowych, depresji, a także innych wyzwań emocjonalnych. Nasz zespół doświadczonych terapeutów pomoże Ci zrozumieć źródła Twoich trudności i nauczy Cię, jak radzić sobie z negatywnymi myślami oraz niepożądanymi wzorcami zachowań.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Blisko to nie tylko sesje terapeutyczne, ale również praktyczne narzędzia i techniki, które możesz zastosować w codziennym życiu. Dzięki indywidualnemu podejściu, a także zaangażowaniu naszych specjalistów każdy pacjent otrzymuje szansę na pełną zmianę i poprawę jakości swojego życia.

Jaką rolę w procesie terapii odgrywa psychoterapeuta?

Przymierze terapeutyczne to jeden z kluczowych elementów każdej formy psychoterapii, w tym CBT. Budowanie zaufania i współpracy między terapeutą a pacjentem jest niezbędne do skutecznego leczenia. W CBT podobnie jak w innych podejściach, relacja ta bazująca na szacunku i empatii, jest uważana za podstawę sukcesu terapeutycznego.

Jaką pracę muszę wykonać w CBT?

W terapii CBT praca pacjenta rozpoczyna się od identyfikacji i zrozumienia negatywnych wzorców myślenia. Następnie, wraz z terapeutą, pracujesz nad zastąpieniem tych destrukcyjnych myśli. Zamieniasz je bardziej funkcjonalnymi, a także pozytywnymi sposobami myślenia.

CBT wymaga również od pacjenta aktywnego uczestnictwa poprzez wykonywanie zadań domowych. Pomagają one utrwalić nowe umiejętności i strategie radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Ostatecznie, terapia skupia się na nauczaniu pacjenta, jak samodzielnie stosować zdobyte umiejętności po zakończeniu terapii.

Mity na temat CBT

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, a także skutecznych podejść terapeutycznych. Z tego też względu wokół niej narosło wiele mitów i nieporozumień. Oto niektóre z nich:

Mity na temat terapii CBT

Mit 1: CBT jest tylko “techniką”

Wbrew temu przekonaniu, CBT to nie tylko zestaw technik, ale kompleksowe podejście terapeutyczne. Obejmuje zrozumienie procesów poznawczych i behawioralnych pacjenta. Terapia ta opiera się na współpracy terapeuty, a także pacjenta. Psychoterapeuta pomaga modyfikować sposób myślenia i zachowania, które przyczyniają się do problemów psychicznych.

Mit 2: CBT ignoruje przeszłość pacjenta

Chociaż CBT koncentruje się głównie na obecnych problemach i wyzwaniach, nie oznacza to, że ignoruje przeszłość pacjenta. Terapeuci CBT mogą badać doświadczenia z przeszłości, aby zrozumieć, jak wpłynęły one na obecne wzorce myślenia i zachowania.

Mit 3: CBT jest krótkoterminowa i powierzchowna

CBT jest często jako terapia krótkoterminowa, ale to nie oznacza, że jest powierzchowna. Terapię tą dostosowuje się do potrzeb pacjenta. Potrwa tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć pożądane zmiany.

Mit 4: CBT  terapia jest tylko dla “łatwych” przypadków

CBT jest skuteczna w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń, w tym tych bardziej złożonych. Mowa tutaj o zaburzeniach osobowości czy zaburzenia nastroju. Terapia ta jest elastyczna i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Rozprawienie się z tymi mitami jest ważne, aby pacjenci i ich rodziny mogli podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia. Dzięki temu moga wybierać terapię, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. CBT, jako jedna z najbardziej badanych form terapii, oferuje solidne dowody na swoją skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Korzystanie z terapii już dawno przestało być tematem tabu. Wręcz przeciwnie, jest to wyraz troski i zaangażowania w swoje dobre samopoczucie psychiczne, wewnętrzne potrzeby i poczucie bezpieczeństwa. W Centrum Psychoterapii Blisko poprzez angażującą terapię CBT wspieramy naszych pacjentów w podjęciu kroków w stronę życia wolnego od destrukcyjnych myśli, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Centrum Psychoterapii Blisko

Pamiętaj, że CBT jest wszechstronną metodą terapeutyczną, która może przynieść ulgę w wielu problemach psychicznych. Szukasz doświadczonego psychoterapeuty, który pomoże Ci w walce z trudnościami emocjonalnymi? Centrum Psychoterapii Blisko jest bezpieczną oazą, w której znajdziesz właściwe wsparcie. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację.

Zapraszamy do nas zarówno dorosłych, jak i młodszych pacjentów, począwszy od 13 roku życia.

Spis treści

O autorze

Paulina Łukowicz-Poźniak

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, która swoje doświadczenie zawodowe zaczęła kształtować już na etapie studiów, pracując w obszarze pomocy psychologicznej i przeciwdziałaniu przemocy w organizacjach pozarządowych w Gdańsku. Doświadczenie zdobyte w trakcie licznych szkoleń i staży, przyczyniło się do otworzenia własnego Centrum Psychoterapii Blisko. W swojej praktyce skupia się na terapii CBT, czerpiąc z niej motywację do dalszego rozwoju i pomocy pacjentom. Prywatnie oddana pasjonatka zwierząt, literatury faktu i podróży.